kolchozas

kolchozas
kolchõzas dkt. Žmónės bùvo suvarýti į kolchozùs.

.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • kolchozas — ×kolchòzas (rus. кoлxoз) sm. (2) sov. kolūkis: Atėj[o] kada čia kolchòzo pirminykas Ūd …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stoti — stoti, ja, jo K, Š, KŽ, stõti K 1. intr. Sut, N, M, LL238, Rtr, DŽ keltis (sėdėjus, gulėjus), remiantis kojomis, užimti vertikalią padėtį: Tu čia stok ir stovėk J. Stok didutis, auk gražutis (pasakoma imančiam jau stiebtis, jau kiek pastovinčiam …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užvydėti — NdŽ, FrnW, KŽ; N, L 1. intr. S.Dauk, M, DūnŽ, Bt, End, Šd, Sb jausti apmaudą, kartėlį, pavydą dėl kieno nors pasisekimo, gerovės: Užvyda kitam, negeri anie žmonys Rdn. Dirbk i turėsi, neužvydėk kitam Krš. Ale kupiškėnų bobos labai užvydžia Slm.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • varyti — 1 varyti, vãro, vãrė 1. tr. SD1120, SD244, H, R, MŽ, Sut, I, KBII176, K, Rtr, Š, KŽ, PnmŽ, Nmč, Lb, Aps, Rk, Skp, Krč, Ps, Žg, Plšk, Klk, Sd, Lnk, Als, Žr, Lk, Vdk versti judėti kuria nors linkme, ginti, vyti: Varyt arba gỹt – tai čia tas pats …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • virvagalys — virvagalỹs sm. (34b) Š, BŽ587, KŽ, DŽ1, Mžš, JT36, (3b) Š, DŽ, NdŽ, Skr, Jnš, virvãgalis (1) NdŽ, KŽ, DūnŽ, Brs, Up, vir̃vagalis (1) Nmj, Pc; Ktk, virvàgalis (1) Škn, Žg trumpa prasta virvė: Ieną vir̃vagaliu pririšau OG191. Aš tau kaip duosiu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • virvelinis — 1 virvẽlinis, ė adj. (1) BŽ46, DŽ, NdŽ, Vžns, virvelìnis (2) KŽ, Jnšk, Gdž; M, L, Rtr 1. kuris suvytas, padarytas iš virvelių: Virvẽlinės virvės Mlt. Virvẽlinis apsiavimas Šmn. Apsievęs virvẽliniais vyžais OG76. Virvẽlinis botagas – iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”